Hlavní stránka arrow Historie arrow Žádost o povolení stavby zájezdního hostince

logo

Žádost o povolení stavby zájezdního hostince PDF Tisk E-mail
Napsal Pavel Bratršovský   
Úterý, 22. březen 2011
Ponížená žádost o výstavbu zájezdního hostince v Provodíně

Zájezdní hostinec v Provodíně – Sandschänke

Takhle vypadá doslovný překlad pokorné žádosti na výstavbu zájezdního hostince v Provodíně. Přeloženo dle originálu.

Říšské excelenci vysoce urozenému pánovi panu Johannu Adolfovi hraběti Svaté říše „von Kaunitz“ – Kounicovi-, pánu novozámeckému, českolipskému, a na Housce, dědicovi Vosova, Radaně, Března, Mašova a Horního Cetna, svatováclavskému rytíři jeho apoštolského majestátu cisaře římského v Uhrách a Kralovstvi českém, tajnému radovi a komorniku jeho urozené říšské hraběcí excelenci, níže jmenovaný poddaný předkládá pokornou prosbu.

 Milostivý vysoce laskavý pane. Prosím, aby Vaše vysoce urozená hraběcí excelence shlédla milostivě na mou snahu znovu vystavět hostinec  „Mickenhaner Sandschanke! – Hostinec Na Písku- na místo dřívějšího hostince stejného jména, který je ve velmi špatném stavu. Podle učiněné rozvahy zjišťuji, že moje možnosti zdaleka nestačí na vybudování takového stavení a budu si muset značnou částku vypůjčit.

 Vzhledem k tomu, že v důsledku mé píle a dobré obsluhy hostů se už nyní zvýšil výčep z 20, nejvýše 30 sudů piva ročně, což čepovali mí předchůdci, na 60 až 70 sudů ročně a ve víře, že vybudováním nového stavení a zařízení pohodlnějších ubytovacích možností se konzumace ještě daleko zvýší, bude také zvýšen příjem Vaší vysoké hraběcí excelence.

 Vysoká spotřeba piva je také příčinou značných výdajů na dovoz. K mému hostinci náleží jen špatná zahrada  s chudou písčitou půdou bez luk, což znemožňuje obživu domácnosti, natož krmení tažného dobytka (který bych jinak potřeboval) , takže většina potravin musí být nakupována za hotové a to mimo 8 zlatých robotného, zatímco ostatní podobné hostince, které mají lepší pozemky a louky a pohodlnější dovozní možnosti a mají nižší konsumaci jsou s ohledem a dovoz piva naproti tomu zcela osvobozeny od robotného.

Abych se stavbou obtížného a skvostného stavení (které chci vybudovat nejen ke cti a slávě Vaší excelence, ale také pro dopravu (dopravnictví), zvýšení užitku, pro zlepšení nutného pohodlí kvalifikovaného hostince,  pro dopravní a ruční robotu – robotní povinnost – příliš nezadlužil, předkládám Vaší hraběcí excelenci uctivou poníženou prosbu, aby mně laskavě vyhověl a stejně jako je tomu u jiných vápníků, s ohledem na zvýšený výnos, osvobodil mne od robotného 8 zlatých ročně. Za tuto velkou milost budu já a i moje žena bez ustání Boha prosit o dlouhou  požehnanou vládu Vaší milosti a ve víře, že mé prosbě vyhovíte zůstávám Vaší vysoké hraběcí excelence poníženě věrný poddaný Sebastian Zimmerhackel, hostinský v Provodíně

 Vyřízení na vnější straně žádosti zní: „Suplikantovi se na jeho poníženou prosbu laskavě promíjí z důvodu stavby domu dlužné robotné na dobu dvou let a přiděluje robotní povoznictví 30 dní, které může vybrat podle své potřeby.

 

   Dáno v Praze 25. února 1765

                                                                                   Johan Adolf hrabě Kaunitz

 

Aktualizováno ( Úterý, 22. březen 2011 )
 
< Předch.   Další >